Spring til hovedindhold

National Klinisk Retningslinje om stramt tungebånd

Forfatter: Kirsten Birk

Arbejdet med den nationale kliniske retningslinje om stramt tungebånd er nu ved at være færdigt, og arbejdsgruppens oplæg er sendt i høring hos relevante høringsparter. Vi har lagt høringsudgaven på vores hjemmeside kompetencecenterforamning.dk, hvis interesserede udover disse vil bidrage med kommentarer til retningslinjen. Høringssvar sendes til mbr@sundkom.dk eller in@sundkom.dk senest den 1. marts 2020.

Læs mere