Spring til hovedindhold

Lige adgang til sundhed for alle børn og gravide i Danmark

Forfatter: Kirsten Birk

Henvendelse af 15/4-19 fra Dansk Pædiatrisk Selskab (Børnelægeforeningen), Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Jordemoderforeningen, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og Dansk Selskab for Indvandrermedicin

Brevet  til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg blev sendt af sted lige før påske, er sendt videre videre til de enkelte udvalgsmedlemmer og er blevet offentliggjort på Folketingets hjemmeside: https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/SUU/bilag/319/index.htm