Spring til hovedindhold

Psykisk vold er den mest udbredte form for partnervold

Forfatter: Mai Heide Ottosen Mai Heide Ottosen -VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Fotograf: Modelfoto: Sine Fiig/VIVE

Over tre gange så mange kvinder som mænd bliver udsat for psykisk vold fra en nuværende eller tidligere partner. Og den psykiske partnervold rammer over dobbelt så mange kvinder som den fysiske vold. Det konkluderer en ny rapport, der for første gang sætter tal på fænomenet.

Knap 4 ud af 100 kvinder har inden for et år været udsat for psykisk vold fra en nuværende eller tidligere partner. Det samme gælder godt 1 ud af 100 mænd.

Dermed er psykisk vold den mest udbredte form for partnervold og rammer dobbelt så ofte som fysisk vold. Det er også den partnervold, der har størst kønsmæssig slagside. Det viser en ny rapport fra VIVE.

– Uanset, hvilken form for partnervold vi taler om, så går den hyppigere ud over kvinder end mænd. Men risikoen er suverænt størst, når det gælder den psykiske vold, siger seniorforsker Mai Heide Ottosen, der er forfatter til rapporten.

Den psykiske vold rammer kvinder tre gange hyppigere end mænd, mens andre former for partnervold rammer dobbelt så ofte.

Psykisk og fysisk vold kan opleves lige alvorligt

Med rapporten bliver der for første gang sat tal på, hvor mange mennesker herhjemme der årligt bliver udsat for psykisk vold fra nuværende eller tidligere partnere.

Og det er vigtigt også at sætte fokus på denne type vold, fordi den kan opleves som lige så alvorlig som fysisk vold.

– Tidligere undersøgelser har peget på, at de mennesker, der er udsat for den psykiske vold, finder den meget nedbrydende. Desuden kan den være en forløber for fysisk partnervold, siger Mai Heide Ottosen.

Psykisk partnervold er i rapporten defineret som et mønster af vedvarende nedgørende handlinger, der kan have tendens til at eskalere over tid. Volden kommer til udtryk som trusler, nedværdigende behandling, manipulation eller kontrollerende adfærd, og i sidste ende kan ofret blive berøvet frihedsrettigheder.

Voldsofre trives dårligt

Rapporten ser blandt andet også på, hvordan den psykiske vold hænger sammen med fysisk, seksuel og økonomisk partnervold.

Samlet set har hver 20. kvinde i løbet af et år været udsat for mindst én form for partnervold. Og langt størstedelen af dem, der har oplevet flere slags partnervold samtidig, er kvinder. Volden er negativt forbundet med ofrenes trivsel.

– Vi kan se, at mennesker, der er udsat for partnervold, trives betydeligt dårligere end dem, der ikke er. Vi kan også se, at psykisk vold fører til lige så dårlig trivsel som fysisk vold. Og jo flere former for partnervold man er udsat for, jo ringere trives man, siger Mai Heide Ottosen.

Risikoen falder med alderen

Forskerne har også set på, om der er fællestræk hos dem, der bliver udsat for volden. Undersøgelsen viser, at risikoen er større for kvinder med dårlig økonomi, mens risikoen mindskes, jo ældre man er. Kvinder fra etniske minoriteter har større risiko for at være udsat for både fysisk og psykisk vold end etnisk danske kvinder.

Og så viser undersøgelsen, at kvinder har flerdobbelt risiko for at blive ramt af både den fysiske og psykiske partnervold, hvis de som børn har været anbragt uden for hjemmet.

– Det tyder på, at en barndom præget af for eksempel omsorgssvigt og vold kan gøre kvinder mindre modstandsdygtige i forhold til at blive voldsoffer senere i livet, siger Mai Heide Ottosen.

Om rapporten

Rapporten ‘Psykisk partnervold – en kvantitativ kortlægning’ er finansieret af Lev Uden Vold. Forfattere: Mai Heide Ottosen og Stine Vernstrøm Østergaard.