Spring til hovedindhold

Lidt inspiration til undervisning – WiFive – Danske Skoleelever (DSE)

Forfatter: Kirsten Birk

Fotograf: DSE

WiFive – Danske Skoleelever (DSE)

Velkommen til WiFive – det gode digitale fællesskab  

 
Det digitale samvær fylder mere og mere i elevernes hverdag, og de sociale medier er altid lige ved hånden. Det gælder både derhjemme, men også i løbet af skoledagen. For eleverne er fællesskaber online og offline derfor mere eller mindre uadskillelige. Samtaler, diskussioner og jokes fra klasseværelset fortsætter efter skoletid på Facebook, Snapchat og Instagram. Eleverne er derfor hele tiden i kontakt og følger med i hinandens liv –  men når kommunikation går skævt online, mærkes det også offline.

Dette undervisningsforløb har derfor til formål at sætte fokus på elevernes online trivsel og styrke de digitale fællesskaber i og omkring skolen. Samtidig skal det styrke deres bredere digitale dannelse gennem moduler om teknologiforståelse og sikkerhed online. Undervisningsforløbet er udviklet i samarbejde med 10 flagskibsklasser, hvor elever selv har været med til at udpege løsninger og metoder til bedre digital trivsel.

Om undervisningsmaterialet 

Undervisningsforløbet er målrettet elever i 4.-6. klasse og består af i alt fire moduler, som tilsammen skal sikre et godt fundament for arbejdet med digital dannelse. Hvert modul kan afvikles på to undervisningslektioner og omhandler følgende fire emner: den gode tone, teknologiforståelse, den gode stil og sikkerhed online. Til hvert modul hører en undervisningsvejledning, øvelser og en PowerPoint-præsentation. Vi har således forsøgt at gøre det så nemt som muligt at integrere forløbet i undervisningen.

Til undervisningsforløbet hører også det ”digitale kørekort”, der med fordel kan tages som afslutning på forløbet. Her får eleverne mulighed for at afprøve deres digitale færdigheder og refleksionsevner i virkelighedsnære situationer.