Spring til hovedindhold

Forældrekonflikter – hvordan påvirker det børnene:

Forfatter: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Fotograf: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Voldsomme forældrekonflikter og dårlig børnetrivsel i en tredjedel af Statsforvaltningens forældreansvarssager

Hver tredje af de forældreansvarssager, der lander på Statsforvaltningens bord, er præget af komplekse problemer i familien og mistrivsel hos børnene. Det viser en ny undersøgelse, der indkredser, hvad der kendetegner de mest konfliktfyldte sager i det familieretlige system. Undersøgelsen påpeger også, at sagerne undertiden forværres af et mangelfuldt samarbejde mellem Statsforvaltningen og det kommunale system.

Mor og far beskylder gensidigt hinanden for at være dårlige forældre. Den ene eller begge forældre mangler indfølingsevne og drager ikke omsorg for barnet. Der er psykisk sygdom, misbrug eller vold i familien. Forældrene har kun kendt hinanden kort tid, inden de fik et barn og kan ikke samarbejde om at tage vare på det. Barnet har fysiske eller psykiske udfordringer, som forældrene er helt uenige om tilgangen til.

Det er nogle af de elementer, der kan være til stede i de meget konfliktfyldte forældrean-svarssager, der behandles i Statsforvaltningen. En ny undersøgelse fra VIVE viser, at disse sager udgør ca. 30 pct. af alle de forældreansvarssager, der hvert år oprettes i det familieretlige system. De mest alvorlige 10 pct. er sager, hvor der forekommer fysisk eller psykisk vold, hvor næsten ingen forældre kan håndtere samarbejdet, og hvor mange børn er i alvorlig mistrivsel.

Læse hele artiklen på: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – forældrekonflikter