Spring til hovedindhold

Sundhedspleje med vidtrækkende betydning

Forfatter: Kirsten Birk

Adgang til en kommunal sundhedsplejerske har vist sig at have en betydelig langsigtet sundhedsmæssig gevinst  i form af højere sandsynlighed for overlevelse frem til det 64. år, en nedsat risiko for hjerte-kar-sygdomme og færre hospitalsindlæggelser. Det viser nyt studie fra SFI.

SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd