Legater - sundhedsplejersken.nu

Legater

Formål

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker uddeler legater til medlemmer af foreningen, der beskæftiger sig med faglig udvikling af Sundhedsplejen i Danmark.

Betingelser

1. Medlemskab af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker er minimum 1 år – dvs. 2 kontingentindbetalinger

2. Ansøgning sker kun elektronisk via hjemmesiden (link ovenfor og nederst på siden).
Vi anbefaler at du benytter en computer når du udfylder ansøgningen og ikke en tablet/iPad.

På ansøgningen skal du oplyse følgende:

  • DSR-nummer
  • CPR-nummer
  • Kontonummer
  • Email-adresse
  • Tidligere modtagne legater
  • Aktivitetens navn/titel på kongres/studie ophold o.a samt forløbets tidsrum inkl. årstal
  • Formål, målgruppe, tidsplan evt. evalueringsmetode
  • Økonomisk overslag
  • Søgt/fået støtte andre steder
  • Legatstørrelse (2000, 3000 og 5000 kr.)

Økonomisk støtte kan søges til kommende nationale og internationale konferencer, studieophold, kongresser o.a. med sundhedsplejefaglig relevans og interesse samt til projekter, som kan videreudvikle sundhedsplejen i Danmark.

Der kan ikke søges til kompetencegivende videre- og efteruddannelse. Det ansøgte kursus / konference mv. skal være afholdt inden den næste legatuddelingsperiode.
Ansøgere der aktivt deltager i en konference, eksempelvis med en abstract eller en poster, vil blive foretrukket frem for deltagelse alene.

Ansvarlig

Bestyrelsen for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

Koordinator

Benedicte Engstrup

Udbetaling

Når konferencen mv. har været afholdt sendes originale kvitteringer til Selskabets kasserer, der herefter overfører det tildelte beløb til legatmodtagers konto.

Såfremt legatet bruges til rejseomkostninger, hotelophold eller konferencegebyr er de skattefrie, hvis de anvendes til andet formål vil de være skattepligtige. Se også nedenfor.

Ved aflysning / udsættelse

Hvis den ansøgte konference mv. aflyses, kan beløbet ikke overdrages og anvendes til andre kurser og konferencer fordi legatet er uddelt til den speciffikke begivenhed. Pengene vil derfor tilbage gå i legatpuljen, hvorfra der kan søges på ny.
Vi anbefaler derfor en afbestillingsforsikring tegnes på fly ved udenlandsrejser
Såfremt dato for konferencen mv. udsættes, skal der foreligge ny dato inden næste legatuddelingspulje (januar/august). Ellers tilgår legatet næste puljeombæring og der kan søges på ny.

Ansøgningsfrist

15. januar og 15. august i indeværende år. Alle ansøgere vil modtage svar kort efter at førstkommende bestyrelsesmøde har været afholdt.

 

Forpligtelse

Ansøgere der har fået bevilget legater forpligter sig til senest 2 måneder efter kurset, studieopholdet, konferencen eller projektet er afsluttet, at sende et indlæg til “Sundhedsplejersken”.

Misligeholdelse af forpligtelsen kan medføre at legatet kræves tilbagebetalt til Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker.

Indberetning til Skat

Alle legatmidler uddeles personlig og indbrettes til Skat. Visse aktiviteter er fritaget for skat, eksempelvis rejseomkostninger.

Find legatansøgningen under Medlems login og udfyld skemaet

Når legatskemaet er udfyldt korrekt, tryk send og du modtager en automatisk svarmail. Legatansøgningen er ikke modtaget, hvis du ikke får svarmail.

Revideret 24.11.2017 Kirsten Birk