Uddannelsen

Uddannelsesmuligheder for sundhedsplejersker, debat om den nye sundhedsplejerskeruddannelse, opgaver fra årskursus for sundhedsplejersker og i et vist omfang masteropgaver skrevet af sundhedsplejersker.

Efteruddannelse

Årskursus for sundhedsplejersker eller efteruddannelse for sundhedsplejersker er 2 navne for det samme. Fremover bliver disse planlagt og afholdt af Foreningen af ledere af sundhedsordninger. Kurset har ikke været udbudt i 2008. Kontaktpersoner fra 2007 er : Ledende sundhedsplejerske Elisabeth Milsgaard, Silkeborg Kommune og Ledende sundhedsplejerske Anne Boye ,Helsingør Kommune Efteruddannelseskurser vedr. ind- og udskolingsundersøgelserne […]

Gratis specialuddannelse

Gratis opkvalificering indenfor behandling af spiseforstyrrelser Uddannelsen er en praksisrettet, erfarings og forskningsbaseret specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser rettet mod professionelle med en social eller sundhedsfaglig grunduddannelse som arbejder med mennesker med spiseforstyrrelser. Dvs. læge, sygeplejerske, sundhedsplejersker mv. KOK står for Koordinering, Opkvalificering og Kvalitetssikring og er et uddannelsesprogram i opsporing og behandling […]

Masteropgaver og phd-afhandlinger

Enkelte opgaver vil blive omtalt her, det kræver forfatternes tilladelse. Der kan være mange forskellige grunde til at offentligøre en opgave eller ikke at gøre dette. Nogle opgaver bliver publiceret fra det pågældende universitets forlag, og kan derfor kun købes dér. Andre opgaver ønskes publiceret i et udenlands tidsskrift og må derfor ikke være udgivet […]

Ny sundhedsplejerskeuddannelse

Ved at kigge ned over denne side, kan du få følgetonen om den nye sundhedsplejerskeuddannelsen, bekendtgørelse for denne nye ordning, finansering af den, osv. Status april 2013 Gennem det seneste år er den første årgang nye sundhedsplejerske studerende blevet uddannet på VIA i Aarhus og Metropol i København og i landets kommuner. De har været […]

Opgaver fra sundhedsplejersker

Fra Inga Axelsen har vi modtaget følgende: I 2003 var 23 sundhedsplejersker på Årskursus for sundhedsplejersker Øst for Storebælt. Denne gruppe sundhedsplejersker har arbejdet med empiriske data fra deres egen praksis. Disse data har deltagerne i grupper bearbejdet og analyseret og perspektiveret med f.eks. praktikteori, diskursanalyse, vidensarkæologi, socialisationsteorier og teorier om sundhedsfremme og forebyggelse. Dette […]

Master i sundhedsantropologi

Masteruddannelsen i sundhedsantropologi, der udbydes ved Århus Universitet, gør gennem teoretisk viden og praktiske værktøjer, de studerende i stand til at sætte sig ind i de kulturelle og sociale dimensioner, der indvirker på sundhed og sygdom. Gennem et af de mest veletablerede antropologiske fagområder, kvalificeres den studerende til at beskrive, formulere, analysere og bearbejde problemstillinger […]