Etnisitet

omskæring af drenge

Omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt, når indgrebet foretages uden informeret samtykke fra den unge, og et sådan samtykke kan reelt først  gives, når den unge er myndig, mener Dansk Sygeplejeråd. Dermed står de største sundhedsfaggrupper i landet skulder ved skulder i spørgsmålet om drengeomskæringsproblemet. Danmarks læger og lægestuderende, sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre […]

Folder om børnevaccinationer er oversat til 4 andre sprog

Sundhedsstyrelsen har oversat informations folderen for børnevaccinationsprogrammet til arabisk, farsi, polsk og somali. Folderen findes på hjemmesiden https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/boernevaccinationsprogrammet og kan frit rekvireres hos Rosendahls mod betaling af porto.’

Introduktions film til sundhedspleje og dagtilbudsområdet

Ålborg Kommune har lavet små film på forskellige sprog  – I er velkomne til at bruge dem som inspiration i f.eks. modtagelsesbesøget hos flygtninge og indvandrer familier. Filmene ligger på youtube se dem her: https://www.youtube.com/user/aalborgkommunevideo/search?query=introduktion%E2%80%93

Sundhedsplejersker styrker integrationen

Sundhedsplejersker i nyt integrationsprojekt 08.02.17 15 kommuner – heriblandt Skanderborg – 700 sundhedsplejersker og 2.400 flygtningefamilier er med i et nyt, stort integrationsprojekt, der har som mål at opkvalificere sundhedsplejersker landet over med interkulturelle kompetencer og at hjælpe til bedre integration, sundhed og trivsel for flygtninge. Nordea-fonden støtter med 21 millioner. Det treårige projektet er særligt […]

Bydelsmødre – god integration

Har I Bydelsmødre i jeres Kommune og bruger I dem? Forstil dig at komme til et nyt land med fremmede vaner, nyt sprog og ikke mindst en anderledes kultur. Det er virkeligheden for de kvinder, der hvert år kommer til Danmark og må se en ny tilværelse i øjnene. Som udenlandsk kvinde uden arbejde bliver […]

Børn i et nyt Land

Sundhedsstyrelsen udgiver Sunde børn i et nyt land 0-2 år  på 5 forskellige sprog. Desuden findes mange andre publikationer på flere forskellige sprog – En stor hjælp til sundhedsplejersken i kontakten med familier af anden etnisk bagrund. F.eks. Sunde vaner før, under og efter graviditet og pjecer til gravide acylansøgere og andre som er helt nye i […]