Sund Ung – Sundhedsindsats på ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune

“Sundhedsindsatsen for de 15-25-årige i Aalborg Kommune har nu tre år på bagen. På den tid har vi talt med næsten 600 unge om deres sundhed. Det har været et lærerigt, spændende og udfordrende pionerarbejde, som stadig er i ...

Tilbud om uddannelse – ”Den sociale diplomuddannelse – børn og unge”

”Den sociale diplomuddannelse – børn og unge” henvender sig til myndighedssagsbehandlere samt pædagoger, lærer eller sundhedsmedarbejdere m.v., som samarbejder med myndighedssagsbehandlere om udsatte børn og unge. Et fælles forløb ...

Red Barnet lancerer stort nyt projekt – ‘Fra flugt til skolegang’

Til orientering har Red Barnet netop opstartet projektet ’Fra flugt til skolegang’. Projektet har til formål at give psykosocial støtte til børn med flygtningebaggrund i grundskolens modtagetilbud. Du kan ...

Hygiejne-Nudging

Konventionel rengøring, som vi kender den i dag, har først og fremmest en visuel effekt på omgivelserne, men en ringe effekt på mikroorganismerne(1). Skal smittespredning reduceres er løsningen ikke ...

Væk med Lus kampagnen

Sundhedsstyrelsen anbefaler at kommunen koordinerer fælles luse-kæmme-dage i kommunen. Vi er en gruppe på 25 sundhedsplejersker fra 11 kommuner i region syd og midt, som har hygiejne-konsulent-funktion. Vi har ...

At have et ben i flere lande og kultruer

En case- og erfaringsbaseret artikel fra Indvandrermedicinsk klinik Sundhedsplejersken kan enten via kontakten til familien i hjemmet eller via skolesundhedsplejen være opmærksom på navigationen mellem flere kulturer. Kan man ...

Flygtningefamilier vil gerne have hjælp til integration

Sundhedsplejersker spiller en vigtig rolle som brobyggere til det danske samfund for flygtninge. Det viser integrationsprojekt, som Nordea-fonden støtter med 21 millioner. Flygtningefamilier i store dele af Danmark har ...

Børne Telefonen får UNICEF Prisen 2017 Børne Telefonen har netop i dag fået overrakt UNICEF Prisen 2017, som hvert år uddeles på Børnekonventionens fødselsdag. Hos Børns Vilkår er vi ...

NY TRAFIKKLUB SKAL SIKRE BØRN I TRAFIKKEN

  En nyhed der kan være god at introducere forældre og børn til, når vi har indskolingsundersøgelse  For to år siden lukkede Børnenes Trafikklub, der gennem 40 år havde ...

Vi arbejder for at sikre børn og unge en sund opvækst

Sundhedsplejersken arbejder for at fremme sundhed og trivsel og forebygge sygdomme hos såvel nyfødt, spædbørn, småbørn som skolebørn. Sundhedsplejersken medvirker til at sikre børn og unge en sund opvækst og derved skabe forudsætninger for en sund voksentilværelse.

I følge Sundhedsloven skal alle landets kommuner tilbyde sundhedspleje uden betaling til børn og unge og deres familier i Danmark.

play_video

Se en film om amning

Ammefilmen er produceret i samarbejde mellem 19 kommuners sundhedsplejeordninger, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og DACL (foreningen af IBCLC certificerede ammekonsulenter). Den er tilgængelig for alle nybagte forældre, samt alle sundhedsfaglige, der er i kontakt med disse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.