Kort tungebånd

Det er kommet Faglig Selskab for Sundhedsplejersker for øre at bl.a. Aalborg Universitets Hospital har en del materiale omkring kort/stramt tungebånd  – måske det kan give mer’ viden  til os sundhedsplejersker, og  måske også inspirere til at lave eget ...

Hvis du ønsker, at søge et legat – så se her, hvordan du søger – Frist 15/1

Økonomisk støtte kan søges til kommende nationale og internationale konferencer, studieophold, kongresser o.a. med sundhedsplejefaglig relevans og interesse samt til projekter, som kan videreudvikle sundhedsplejen i Danmark. Se under ...

Status på skolereformen efter år 4

Langt de fleste elever er glade for at gå i skole, men mange synes stadig, at skoledagen er for lang. Flere lærere end tidligere oplever, at understøttende undervisning fremmer ...

ADHD ligger i vores gener

Et stort, internationalt samarbejde ledet af forskere fra det danske projekt iPSYCH, som Statens Serum Institut er en del af, har for første gang identificeret en række genetiske varianter, ...

Her bor de udsatte børn og unge i Danmark

Rapport Det er vidt forskelligt, hvor stor en andel udsatte børn og unge der bor i hver enkelt kommune. Størst er andelene i de vestsjællandske og sydsjællandske kommuner og ...

Ny informationsindsats om HPV

Til skolens hjemmeside /nyhedsbrevet eller forældreintra Antallet af piger, som bliver vaccineret mod HPV, er stigende, men der er fortsat et stykke op til den vaccinationsrate, der var for ...

Behandling til børn med høretab

3 år med Auditiv Verbal Terapi Tidlig hørescreening af nyfødte, tidlig indsats og avanceret høreteknologi, er årsagerne til, at vi i dag tør satse på, at børn med svære ...

Hjælp til familier med børn med uhelbredelige sygdomme og alvorlige handicap

Når et barn rammes af alvorlig sygdom eller et svært handicap, er det ikke kun barnet, der bliver ramt. Hele familien kommer under pres, både følelsesmæssigt og praktisk i ...

Tilsammen kan vi rigtig meget

Tværfagligt samarbejde kan være vejen til gode og sammenhængende velfærdsydelser. Men hvordan får man egentlig det tværprofessionelle til at fungere i praksis? En ny rapport fra Nationalt Videncenter om ...

Vi arbejder for at sikre børn og unge en sund opvækst

Sundhedsplejersken arbejder for at fremme sundhed og trivsel og forebygge sygdomme hos såvel nyfødt, spædbørn, småbørn som skolebørn. Sundhedsplejersken medvirker til at sikre børn og unge en sund opvækst og derved skabe forudsætninger for en sund voksentilværelse.

I følge Sundhedsloven skal alle landets kommuner tilbyde sundhedspleje uden betaling til børn og unge og deres familier i Danmark.

play_video

Se en film om amning

Ammefilmen er produceret i samarbejde mellem 19 kommuners sundhedsplejeordninger, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og DACL (foreningen af IBCLC certificerede ammekonsulenter). Den er tilgængelig for alle nybagte forældre, samt alle sundhedsfaglige, der er i kontakt med disse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Læs om persondatapolitikken her